Carqueixa

Carqueixa é un programa con licenza Creative Commons para a xestión de todos os aspectos relacionados coa Avaliación do alumnado de ESO e Bacharelato. O programa funciona nun contorno operativo Windows e non precisa de instalación, pode executarse dende o disco duro dun ordenador ou dende un Pendrive.
Carqueixa utiliza a versión 12 do motor de base de datos de Microsoft Access. Se o ordenador non ten instalada unha versión recente de Microsoft Office cómpre instalar o motor de base de datos que distribúe gratuitamente Microsoft e que podes descargar aquí.

Descargar programa completo: v 3.13 (10Mb)
Descargar só .exe da última versión: 3.19 (2.9Mb)
Ver a Axuda de Carqueixa
Contrasinal: carqueixa

A competencia comunicativa en 1º e 2º de ESO


Descarga uso off-line - Versión 2 - Corrixe o erro de que flash non carga os vídeos en local.