Ortografía: o uso do b e do v

Introdución

/b/

Seguramente dubidaches moitas veces diante dunha palabra sen saberes se escribila con b ou con v; talvez foses máis alá e te preguntases se realmente non sería máis doado escribir usando só unha soa destas letras, escribindo todo con b, por exemplo. Porque o certo é que, aínda que escribamos dúas letras (b e v), en realidade só pronunciamos unha: en “boi” e “vou” o son inicial é o mesmo, non hai diferencia ningunha.

A razón pola que diferenciamos estas dúas letras está nas orixes da nosa lingua, no latín; neste idioma o b e o v representaban dous sons diferentes, pero cando se formou o galego pasaron a pronunciarse igual, aínda que o costume fixo que se seguisen escribindo as dúas letras que había antes. Isto mesmo pasou noutras linguas que tamén veñen do latín, pero nalgunhas, coma o francés ou o portugués, o b e o v seguiron pronunciándose como consoantes diferentes, o que facilita saber cando se ten que escribir unha ou outra.

 A pesar de todo, a utilización de b e de v segue certas regras, que nos axudan a saber cando escribir unha ou outra


Regras para a utilización do b

Escríbense con b:

Todas as terminacións do Copretérito dos verbos rematados en –ar, sen excepcións
As palabras que rematan en –bundo/a, bilidade
Vbos rematados en –bir e buír
Palabras que rematan en –ílabo/a
Despois da letra m
Todas as palabras nas que b vaia seguido doutra consoante
En todas as formas dos verbos beber, caber, deber, haber, lamber, saber e sorber
Palabras que comezan por bu  
Palabras que comezan por bi, bis (dous/dúas veces), bio (vida), biblio (libro), sub (baixo)

 

 

Regras para a utilización do v

Escríbense con v:

Todos os verbos que rematan en servar  
Os verbos rematados en –olver
Pal que rematan en –voro/a
Palabras que rematan en –avo/a, –evo/a, –ave, –eve
En todas as formas dos verbos estar, ir, ter, servir, ver, vir e vivir
Detrás de n, d e b escríbese sempre v
Palabras que comezan por –di  
Palabras co prefixo vice– (cargo de rango inferior)  

 

Palabras con b e con v por criterios etimolóxicos