O corpo humano

 

Cabeza


Ollos e boca

 

Adxectivos referidos ao cabelo:


abundante
castaño
claro
crecho
curto
enguedellado
escuro
liso
longo
louro
mesto
moreno
ondulado
raro
rizo
roxo
rubio

 

 

Adx. referidos aos ollos:


azuis
castaños
claros
escuros
grandes
grises
negros
pequenos
verdes

 

 

Adxectivos referidos ao nariz:


afiado
aquilino
chato
ganchudo
grande
pequeno
recachado
recto
saínte
torto


 

Corpo

Adxectivos referidos ao corpo:


alto/a
ancho/a
aposto/a [garrido/a, gallardo/a]
atractivo/a
baixo/a
barbudo/a
baril [forte, rexo/a, robusto/
a, varudo/a]
barrigudo/a
calvo/a
corpulento/a
débil [feble]
delgado/a [fraco/a]
destro/a
elegante
enxoito/a
esquelético/a
esvelto/a [lanzal]
feble [débil]
feo/a
fermoso/a
forte [baril]
fraco/a [delgado/a]
friorento/a
gallardo/a [aposto/a, garrido/a]
garrido/a [aposto/a, gallardo/a]
gordo/a
grande
guapo/a
hábil
lanzal [esvelto/a]
magro/a [delgado/a]
louzán/á
musculoso/a
obeso/a
pálido/a
pequeno/a
repoludo/a
rexo/a [forte, baril, robusto/
a, varudo/a]
robusto/a [baril, rexo/a,
forte, varudo/a]
torpe [zoupón/ona]
varudo/a [robusto/a, baril,
forte, rexo/a]
xeitoso/a
zoupón/ona [torpe]
zurdo


ExtremidadesMan e pé