O til diacrítico.

Nas seguintes frases introduce as palabras que correspondan de entre as que figuran no cadro: