A estrutura das palabras variables

Clasifica as seguintes palabras segundo sexan simples, derivadas, compostas ou parasintéticas: