Os xéneros literarios

Resolve o encrucillado sobre xéneros literarios:

Horizontais
  1. Xénero de ficción en prosa.
  2. Xénero que inclúe a conferencia.
  3. Xénero que inclúe o conto e a novela.
  4. Arte na que se usan as palabras para emocionar e conmover.
Verticais
  1. Xénero en verso.
  2. Outra forma de chamarlle ao xénero do 3 vertical.
  3. Xénero destinado á representación.
  4. Xénero que tamén se chama poesía.
Moi ben!
Non está ben