Topónimos e xentilicios

Agrupa os seguintes topónimos segundo os seus significados: