Titoría

Titoría ››
Parent Previous Next

Titoría


Premer Xestionar Titoría na pantalla de Xestión


Engadir un grupo á Titoría.


Premendo no botón Engadir Grupo Titoría escolleremos o grupo do que somos titores.
Asociar alumnado á Titoría.


Igual que fixemos no paso anterior iremos asignando á titoría o alumnado correspondente..

Manuel Rosales Graña


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily