Introdución

Next
Carqueixa é un programa, desenvolvido por e para profesores, que serve para rexistrar as notas do alumnado e moitas outras funcións: ponderacións das distintas notas, avaliación en grupo, avaliación mediante rúbricas e listas de cotexo, estatísticas, programación de tarefas e eventos, cómputo de faltas...


Requisitos do sistema:

      • Sistema operativo windows.
      • Ter instaladas as frameworks de windows (na maioría dos casos xa veñen instaladas por defecto en windows.
      • Motor de base de datos de Microsoft Office. Se temos instalado Microsoft Office no ordenador o motor de base de datos xa está instalado; de non ser así hai que instalalo separadamente descargándoo gratuitamente dende https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=13255


Programa distribuído baixo Licenza Creative CommonsManuel Rosales Graña
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator